اخبار

اخبار

محمد عظیم ملک بعنوان رییس هیأت دو و میدانی استان کردستان انتخاب شد.

رییس هیأت دو و میدانی استان ایلام و مسئول کمیته مسابقات فدراسیون دو و میدانی معتقد است بهترین های صحرانوردی ایران در مسابقات قهرمانی کشور حضور داشتند.

سرپرست فدراسیون دو و میدانی طی پیامی از زحمات عباس فتحی و دیگر دست اندرکاران برگزاری مسابقات دو صحرانوردی قهرمانی بزرگسالان کشور تقدیر و تشکر کرد.

در مسابقه دو صحرانوردی قهرمانی بزرگسالان کشور در بخش آقایان استان ایلام در بخش تیمی به عنوان نخست رسید و همایون همتی قهرمان بخش انفرادی شد.

تیم تهران به عنوان نخست مسابقه دو صحرانوردی قهرمانی بزرگسالان کشور در بخش بانوان دست یافت.

مسئول کمیته پزشکی و ضد دوپینگ فدراسیون دو ومیدانی از جدیت در کنترل دوپینگ و نظارت بر سوء مصرف داروها و مکمل های ورزشی ورزشکاران و مربیان خبر داد.

دبیر مجمع انتخاباتی فدراسیون دو و میدانی از ثبت نام 18 کاندیدا برای پست ریاست فدراسیون خبر داد.

مربی و نماینده سازمان تیم های ملی فدراسیون دو و میدانی معتقد است حضور ناظرین در تمرینات ورزشکاران می تواند به سزح توانمندی مربیان کمک کند.

نایب رییس بانوان فدراسیون دو ومیدانی از شرایط مطلوب برگزاری اردوی منتخبین جوانان در استان یزد خبر داد.

نخستین نشست هماهنگی برگزاری مسابقه دو ماراتن و نیمه ماراتن قهرمانی کشور (جام هرمز) صورت گرفت.

1 2 3 4 5  ... Last