اخبار مسابقات

اخبار مسابقات

روز نخست مرحله نهایی مسابقات دو و میدانی قهرمانی باشگاه‌های کشور در بخش آقایان با پیشتازی تیم آسان پرداخت به پایان رسید.

در پایان مرحله دوم مسابقات دو و میدانی قهرمانی کشور در بخش بانوان تیم دانشگاه آزاد لرستان به مقام قهرمانی رسید.

روز نخست مرحله دوم مسابقات دو و میدانی قهرمانی باشگاه‌های کشور در بخش بانوان با جابه جایی 2 رکورد ملی در رده سنی جوانان و 2 رکورد باشگاهی و پیشتازی تیم شهر خراسان رضوی به پایان رسید.

زمان برگزاری مرحله نهایی مسابقات دو و میدانی قهرمانی باشگاه‌های کشور در بخش آقایان اعلام شد.

تیم آسان پرداخت به عنوان قهرمانی مرحله دوم مسابقات دو و میدانی قهرمانی باشگاه های کشور در بخش آقایان دست یافت.

روز نخست مسابقات دو و میدانی قهرمانی باشگاه های کشور با پیشتازی تیم فولاد مبارکه سپاهان خاتمه یافت.

مرحله دوم مسابقات دو ومیدانی قهرمانی باشگاه‌های کشور در بخش آقایان اواخر هفته جاری در تهران برگزار می‌‍شود.

تیم تهران به مقام قهرمانی مسابقات دوومیدانی دومین دوره المپیاد استعدادهای برتر دختر کشور دست یافت.

دونده خوش آتیه دوی 400 متر بامانع ایران به عنوان نخست مسابقات هند رسید.

تیم تهران به عنوان نخست مسابقات دو و میدانی دو مین دوره المپیاد استعدادهای برتر پسر کشور رسید.

1 2 3 4 5  ... Last