تماس با فدراسیون

تماس با فدراسیون


فرم تماس با ما

پیشاپیش از تماس شما با فدراسیون دو و میدانی متشکریم

تماس با فدراسیون دو و میدانی

فدراسیون دوومیدانی جمهوری اسلامی ایران 

 

نشانی: تهران، خیابان میرداماد، انتهای خیابان شهید حصاری(رازان جنوبی)، مجموعه ورزشی شهید کشوری، فدراسیون دوومیدانی جمهوری اسلامی ایران 

mail: iriaaf.info@gmail.com  مکاتبات با روابط عمومی فدراسیون

*دسترسی به کانال تلگرام با آی دی iranathletics@
*دسترسی به صفحه اینستاگرام با آی دی iranathletics

شماره تماس: 22277863 /22277864  /  22253194 /  شماره دورنگار  22253196